ARKITEKT
 

När du anlitar någon av våra arkitektter ska du förväntar dig en professionell och engagerad arbetsinsats. Du kan också förvänta dig att arkitekten ska kunna väga samman krav och önskemål, ibland kanske till och med motstridiga sådana, till en fungerande helhet. Du vet att arkitekten med sin erfarenhet och förmåga att se samband ska komma med förslag som ger dig ett mervärde, det lilla oväntade eller lösningen som du inte reflekterat över eller trodde var möjlig.

 
 
  VÅRT ERBJUDANDE  
 

Alla dessa förväntningar och förhoppningar ska du ha när du anlitar en arkitekt. Av dig förväntar sig arkitekten i gengäld att du är en engagerad beställare, som aktivt intresserar dig för arkitektens arbete och har en tät dialog med arkitekten.

Ett omsorgsfullt arkitektarbete är alltid kostnads-besparande. Ett hus, en inredning, en anläggning ska inte bara ritas. Det ska också byggas och produceras, men framförallt och i det långa loppet, förvaltas och underhållas. Ett ansvarstagande byggande, inredande och anläggande måste alltid ge tid och resurser för en professionell arkitektinsats.

Det är i det tidiga skedet, när programmet bestäms, när uppdraget formuleras och när den första planeringen och projekteringen sker, som utrymmet för kostnads-påverkan är som störst. Det är då du som beställare ska vara eftertänksam och omsorgsfull. Snålheten bedrar som bekant oftast visheten. Det man tror sig kunna spara på i starten kommer igen som mångfalt större kostnader senare.

Arkitekten kan hjälpa dig att styra ditt projekt mot de mål du ställt upp, funktionella, estetiska, tekniska och ekonomiska.

 
 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9-11 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se