ENTREPRENAD
 

NDC Division Mark är en del av NDC som erbjuder olika slags anläggningstjänster i villaträdgårdar. Vi hjälper dig med kreativa lösningar och förslag som gör din trädgård till en plats att trivas på. NDC Division Mark är relativt nystartatmen vi som arbetar här har lång erfarenhet i branschen. Vi utför alltid noggranna arbeten som kunden kan känna sig nöjd med och vi stolta över.

 
 
  VÅRT ERBJUDANDE  
 

Vi utför olika arbeten inom mark, trädgård och entreprenad som grävning, tomtplaneringar, dränerings-arbeten, vatten och avlopp, skogs och tomtarbeten, sten- och bergspräckning.

Snöröjning och sandupptagning, trädgårds- och anläggningsarbeten, schakter samt anläggande av vatten och avlopp, trädfällning, fuktisoleringar, transporter av grus/jord, maskiner och containers.

 
  TIPS  
 
Sommaren är här!
Nu är gräsklipparsäsongen här. Vi har två vassa grabbar, Dennis och Markus, som åker runt och klipper gräs på heltid mån-fred. Vem sköter om din gräsmatta?

Har du träd som behöver fällas gör David det med stor precision och van hand.
 
     
Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9-11 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se