Är du ägare av hyresfastigheter, eller representerar du en bostadsrättförening? Har föreningen redan en fastighet eller står ni i startgroparna för en ombildning följt av ett förvärv av nuvarande hyresvärden? Eller är du en nyckelperson för ett fastighetsbolag som i huvudsak jobbar med kommersiella lokaler? Vem du än är så tror vi att du har kommit till rätt företag för att diskutera dig fram till en lösning som passar just era behov för modern och professionell fastighetsskötsel.

 
 
  VARJE FASTIGHET ÄR UNIK  
NDC arbetar med skötsel av olika fastigheter främst bostäder, kontor och industrifastigheter. Uppdragen är varierande och innefattar den tekniska förvaltningen, som skötsel av fastigheternas yttre, klottersanering och ombyggnationer. Vi arbetar också med lokalvård, skötsel av lekplatser, gemensamma områden kring fastigheten, gräsytor och träd.

Varje fastighet och bostadsområde är unikt och med olika förutsättningar. Vi arbetar normalt med en fastighetsskötare som ronderar verksamheten enligt det avtal som sluts. Fastighetsskötarna arbetar områdesindelat och finns oftast i närområde om akut behov uppstår. Små fel kan då avhjälpas omgående.

Behöver er fastighet specialistkompetens har vi ett brett kontaktnät, oavsett behov.

När vi genomför ett projekt har vi ofta två kunder: beställare och slutanvändare. För oss är det viktigt att båda blir nöjda med slutresultatet, det är först då vi känner oss riktigt glada och yrkesstolta. Våra kunder är allt från stora till mindre fastighetsägare och bostadsrätts-föreningar.

VÅRA TJÄNSTER

Som entreprenör och partner erbjuder vi dig som kund möjligheten till anpassade drift- och underhållstjänster för såväl större fastighetsbestånd som enskilda fastigheter.

Vi kan erbjuda dig allt från en specifik tjänst till ett komplett program med servicetjänster från 375 kr per lägenhet och månad. De servicetjänster som vi erbjuder är bl a följande:

FASTIGHETSSKÖTSEL

Tillsyn och skötsel av fastighetens hus-byggnader. Och vid behov, kontroll av fastighetens förbrukning av värme, el, vatten & avlopp och sophämtning samt samordning av övriga leverantörer och entreprenörer för att uppnå kostnadseffektiv fastighetsdrift.

MARKSKÖTSEL

Tillsyn och skötsel av fastighetens mark - dvs trädgårdsskötsel och vinterväghållning.

SERVICEANMÄLAN

Vi tar emot serviceanmälningar på överenskommen telefontid från uppdragsgivares hyresgäster, dokumenterar dem och rapporterar enligt överens-kommen kravrutin. Rapporter sammanställs och kan sedan lämnas veckovis, månadsvis eller årsvis.

FELAVHJÄLPANDE UNDERHÅLL

Vi utför felavhjälpande underhåll - dvs de reparationer som uppkommer inom fastigheten. Med felavhjälpande underhåll avses således reparationer bl a inom bygg, el, VVS, ventilation, glas och lås.

MÅLNING

Målningsarbeten både utvändigt och invändigt - dvs fönster, fasader, trapphus, övriga allmänna utrymmen, lokaler, lägenheter mm...

 

 

FÖRFRÅGAN & FELANMÄLAN

Här kan du göra en förfrågan eller felanmälan

Prioritet:
Jag behöver en:
Beskrivning av fel:
Namn:
Adress/nr/läg:
Telefon:
Bäst eft. kl:
E-post:
 

 

 

rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar
rot-arbeten, rot-arbeten göteborg, rot-arbeten kalmar


Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se