FASTIGHETSSERVICE
 

Är du ägare av hyresfastigheter, eller representerar du en bostadsrättförening? Har föreningen redan en fastighet eller står ni i startgroparna för en ombildning följt av ett förvärv av nuvarande hyresvärden? Eller är du en nyckelperson för ett fastighetsbolag som i huvudsak jobbar med kommersiella lokaler? Vem du än är så tror vi att du har kommit till rätt företag för att diskutera dig fram till en lösning som passar just era behov för modern och professionell fastighetsskötsel.

 
 
  VARJE FASTIGHET ÄR UNIK  
 

NDC arbetar med skötsel av olika fastigheter främst bostäder, kontor och industrifastigheter. Uppdragen är varierande och innefattar den tekniska förvaltningen, som skötsel av fastigheternas yttre, klottersanering och enklare reparationer. Vi arbetar också med lokalvård, skötsel av lekplatser, gemensamma områden kring fastigheten, gräsytor och träd.

Varje fastighet och bostadsområde är unikt och med olika förutsättningar. Vi arbetar normalt med en fastighetsskötare som ronderar verk-samheten enligt det avtal som sluts. Fastighets-skötarna arbetar områdesindelat och finns oftast i närområde om akut behov uppstår. Små fel kan då avhjälpas omgående.

Behöver er fastighet specialistkompetens har vi ett brett kontaktnät, oavsett behov.

När vi genomför ett projekt har vi ofta två kunder: beställare och slutanvändare. För oss är det viktigt att båda blir nöjda med slutresultatet, det är först då vi känner oss riktigt glada och yrkesstolta. Vi utför även:

  • KLOTTERSANERING
  • KLOTTERSKYDD
  • FASADTVÄTT
  • BLÄSTRING
  • HÖGTRYCKSTVÄTT

Våra kunder är mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

 
 
 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9-11 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se