FRITIDSHUS
 

Eller lantställe, semesterhus, sommarstuga eller sommartorp samt stuga kallas ett hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid. Sommarstuga avsåg i äldre tider det på en gård belägna särskilda bonings hus som var oisolerat och som alla eller vissa av gårdens invånare flyttade över till på sommaren. Vintertid lämnades sommarstugan oeldad och användes ofta för förrådsändamål.

 
 
  FRITIDSHUS FRÅN ANIMONHUS  
 

1-plan
1,5-plans


 
 
 
   
Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9-11 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se