GRÖNA HUS
 

eller passivhus är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Teknikerna kan tillämpas både på småhus och flerbostadshus. Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. Detta innebär ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden.

 
 
  VÅRT ERBJUDANDE  
 

Vi leverar hus till privatpersoner och företag som vill bygga nytt med framtidens konstruktion idag!

Vi kan bland annat erbjuda ett komplett stomrest hus inklusive grund, väggar, fönster, dörrar monterat och klart till ett mycket fördelaktigt pris. Vi levererar hus över hela sverige. Pris på stomme från ca 7 000 kr kvm.

Du får ett hus som i princip är underhållsfritt och som blir ett så kallat passivhus. Det innebär en mycket låg driftskostnad och därmed också en extremt låg boendekostnad. Du får dessutom ett sunt boende utan risk för mögel och fukt.

Våra hus har alla tänkbara ekonomiska och miljömässiga fördelar och är ett självklart val för dig som vill ha ett passivhus som håller i generationer med stilren, vacker och hållbar design till ett mycket fördelaktigt och konkurenskraftigt pris!


 
Copyright ©M Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9c 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se