Plåtslagare är ett yrke, vanligen benämnt endast plåtslagare. En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt samt monterar hängrännor och stuprör. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Målning eller snöskottning av taken samt tilläggsisolering kan också ingå i arbetet.

 
 
 
   
 

Vi har tunn- och byggplåtslagare. Vi jobbar endast med plåtslagare med yrkesbevis eller motsvarande kompetens och behörigheter.

Vår målsättning är att genomföra våra uppdrag på kortast möjliga tid, utan att för den skull göra avkall på kvalitén. Vi har alltid en löpande dialog med dig som kund för att du ska kunna se hur arbetet fortskrider.

Via denna länk ser du en del av våra priser, främst för att du som kund skall kunna uppskatta vad ditt uppdrag ungefär kommer att kosta. Vid alla större jobb rekomenderar vi dock att du begär en offert. Prislistan ska ses som en vägledning.

Länk till prislista 
 


 

 

 
 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se