Nu kan du låta våra hantverkare börja reparera eller bygga om din ägda bostad och få del av det nya ROT-avdraget. Regeringen har beslutat att införa ett nytt ROT-avdrag inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster.

 
 
  OM ROT-AVDRAGET  
 

Det nya ROT-avdraget innebär i korthet följande:

Från och med måndagen den 8 december 2008 kan du även få avdrag om du reparerar, bygger om eller till din bostad (ROT).

Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med halva arbets--kostnaden, som får vara högst 100 000 kr per år. Det innebär att om du anlitar en städfirma för 10 000 kr under ett år kan du även anlita en hantverkare och betala för 90 000 kr i arbetskostnad. Skattesub-ventionen blir då totalt 50 000 kr.

Den som utför arbetet ska ha F-skatt. Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alla fakturor.

Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter.

Avdraget gäller per person. Finns det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.

Alltså, har du skjutit upp reparationer och ombyggnader av din bostad kan du börja nu.

VIKTIGT

Under våren 2009 har Skatteverket fastställt vilka projekt som är avdragsgilla och vilka som inte ger rätt till ROT-avdrag. Fram till den 30:e juni 2009 ligger det på beställarens ansvar att kräva ROT-avdrag hos Skatteverket, och inom kort räknar vi med att det presenteras direktiv för det ska se ut efter 30 juni 2009. Vi råder dig att läsa mer på www.skatteverket.se men även via Regeringskansliets särskilda ROT-information www.regeringen.se.

Här har du en länk till Skattverkets arbeten som är godkända för ROT-avdrag.

 
 

 

 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se