Inget uppdrag är det andra likt för våra snickare. Varje jobb kräver sina prioriteringar. Alla våra bygg- och ombyggnadsprojekt, alla våra hyresgästanpassningar och våra ROT-arbeten styrs av unika förutsättningar.
Vår känsla för nyanser har gett oss uppdrag från många slags organisationer och företag. Känsla och förmågan att se nyanserna underlättas av att NDC är ett företag som både består av byggare och specialsnickare. Som inspirerar varandra. Och ofta även samverkar i projekten.

 
 
 
   
 

Vi har fin-, inrednings- och byggsnickare. Vi jobbar endast med snickare som har yrkesbevis, motsvarande kompetens och behörigheter.

Vår målsättning är att genomföra våra uppdrag på kortast möjliga tid, utan att för den skull göra avkall på kvalitén. Vi har alltid en löpande dialog med dig som kund för att du ska kunna se hur arbetet fortskrider.

Via länken ser du våra priser, främst för att du som kund skall kunna uppskatta vad ditt uppdrag ungefär kommer att kosta. Vid alla större jobb rekomenderar vi dock att du begär en offert. Prislistan ska ses som en vägledning.

 
     
 

Via denna länk ser du en del av våra priser, främst för att du som kund skall kunna uppskatta vad ditt uppdrag ungefär kommer att kosta. Vid alla större jobb rekomenderar vi dock att du begär en offert. Prislistan ska ses som en vägledning.

Länk till prislista

 

 

 
     

Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se