Är du ägare av hyresfastigheter, eller representerar du en bostadsrättförening? Har föreningen redan en fastighet eller står ni i startgroparna för en ombildning följt av ett förvärv av nuvarande hyresvärden? Eller är du en nyckelperson för ett fastighetsbolag som i huvudsak jobbar med kommersiella lokaler? Vem du än är så tror vi att du har kommit till rätt företag för att diskutera dig fram till en lösning som passar just era behov för modern och professionell fastighetsskötsel.

 
 
  VÅR SNÖRÖJNING  
 

Vi handhar snöröjning på ett stort antal industriområden och kontorsområden. Vi röjer snö åt bostadsrätts-föreningar, fastighetsägare och på tak. Vi sandar både maskinellt och för hand. Hos oss kan du välja tre olika varianter. Kontakta oss för en genomgång av just ert behov av snöröjning.

ALTERNATIV 1, FAST PRIS
Med ett fast pris/abonnemang för hela vinterperioden november 2011 till mars 2012, 20 veckor, fast pris utgår oavsett antal röjningar. Utryckning sker med automatik efter 5 cm fallen snö. Skottning sker vardagar mellan 7:00-18:00, däröver enligt priset för ”övriga tider” och endast vid påringning.

Halkbekämpning skall utföras omgående då halkrisk föreligger.

ALTERNATIV 2, LÖPANDE AVTALSPRIS
I beräkningen av priset har vi tagit med transport & arbetstimmar av vinterväghållning, skottning sker vid påringning vardagar mellan 7:00-18:00. Däröver sker enligt priset för ”övriga tider”.

  1. Vardagar 07:00-18:00, prislista 1 (del avgår för beredskap) för snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten.
  2. Övriga tider, prislista 2 för snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten.

I det löpande avtalspriset utgår månadskostnad för beredskap med 25% av beräknat värde per säsong, priset utgår oavsett antal röjningar.

ALTERNATIV 3, LÖPANDE PRIS UTAN AVTAL
I beräkningen av priset har vi tagit med transport och arbetstimmar av vinterväghållning, skottning sker vid påringning i mån av tid.

  1. Vardagar 07:00-18:00, 850 kr/tim inkl moms, för snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten.
  2. Övriga tider, 1 050 kr/tim inkl moms, för snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten.

Ut- och insättning av beställarens flislådor samt påfyllning mot särskild ersättning.
Borttransport av snö sker efter samråd med beställaren mot särskild ersättning.

GLÖM INTE TAKET

Att tänka på när snön är här, så vill vi ha vägar och gångar plogade, men minst lika viktigt är det att komma ihåg sina tak. Snö på tak har en tendens att börja glida och glöm inte istapparna som förr eller senare ska ner och kan orsaka alvarliga skador, både på person och fastighet.

 
 
 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se