Känns det som om det är dags att göra en ”home makeover”? Kanske skjutit dina planer på en om- eller tillbyggnad på framtiden. Nu finns det en öppning, regeringen har återinfört ROT-avdraget, vilket innebär att du kan få avdrag för reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll av småhus, fritidshus och bostadsrätt. Det kan vara ny fasad på ditt hus, nytt badrum eller kanske byte av golv- och väggmaterial.

 
 
     
  
 
 
   
Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se