Är ett latinskt ord för lanthus. En villa urbana låg nära en stad , en villa rustica hörde till en lantård. I dagens svenska är en villa ett friliggande småhus avsett att vara en enfamiljsbostad, men man brukar skilja på villa och stuga , vilket antyder en lantligare placering. I österbottnisk finlandssvenska används villa istället med betydelsen sommarstuga medan det i sydfinsk finlandssvenska ersatts i hög grad av finlandismen egnahemshus . Där betecknar sommarvilla ett påtagligt påkostat hus från den så kallade grosshandlarepoken . En vanlig enfamiljsvilla har ovan mark oftast en eller två våningar, i mer sällsynta fall tre.

 
 
   
 
 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l NDC Hus Hem & Trädgård AB l Tel 020-400 510 l info@ndcbygg.se