VILLOR
 

Är ett latinskt ord för lanthus. En villa urbana låg nära en stad , en villa rustica hörde till en lantård. I dagens svenska är en villa ett friliggande småhus avsett att vara en enfamiljsbostad, men man brukar skilja på villa och stuga , vilket antyder en lantligare placering. I österbottnisk finlandssvenska används villa istället med betydelsen sommarstuga medan det i sydfinsk finlandssvenska ersatts i hög grad av finlandismen egnahemshus . Där betecknar sommarvilla ett påtagligt påkostat hus från den så kallade grosshandlarepoken . En vanlig enfamiljsvilla har ovan mark oftast en eller två våningar, i mer sällsynta fall tre.

 
 
  VILLOR FRÅN ANIMONHUS  
 


1-plan
1,5-plans
Sluttningshus


 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9-11 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se